WFTO

WFTO:s principer för rättvis handel
(Code of practice)
 
  • Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
  • Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
  • Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
  • Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
  • Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
  • Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
  • Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
  • Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
  • Miljö - aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
  • Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.