Aj Quen

Aj Quen är en privat organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den grundades 1989 på initiativ av organiserade producentgrupper från olika delar av Guatemala. Aj Quen köper råmaterial och stöder producenterna genom marknadsföring av deras produkter, produkt­utveckling, teknik- och affärskunskap.

Av Aj Quens cirka 800 medlemmar är 88 % kvinnor och majori­teten av hantverkarna har sitt ursprung från Mayaindian­erna. Många av kvinnorna är änkor och lever under svåra ekonom­iska förhållanden. Hantverkarna tillhör huvud­sakligen fyra etniska grupper: Kaqchiquel, Quekchi, Quiché och Tzutujil. De flesta bor i den västra delen av höglandet.

Ett socialt utvecklingsteam från Aj Quen arbetar i de områden där producenterna bor. Kurserna som producenterna kan delta i är bland annat samhällsorganisering, kost och hälsa, kvinnors rättigheter samt skrivkunskap. De kan även ansöka om microlån så att de kan hitta andra sätt att få en inkomst när orderläget av hantverksprodukter är låg. De får även utbild­ning i rättskunskap, hur man kan få hjälp av regeringen samt familje­planering

På indianspråket Kaqchiquel betyder Aj Quen "väver tillsammans"

Produkter

Aj Quen tillverkar olika produkter av handvävda tyger; bland annat stolar, worrydolls och jonglerbollar. Vävmetoden har använts i tusentals år av Mayaindianerna och tack vare Aj Quen kan metoden bevaras.

The House of Fair Trade köper in: Stolor

Läs mer på Aj Quens webbsida>>

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.
/home/fairtrade/domains/fairtrade.blisscms2.se/public_html