Vad innebär Rättvis Handel?

"Rättvis Handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis Handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd.

Rättvis Handelsorganisationer är (med stöd från konsumenter) aktivt engagerade i att stödja producenter, och verkar för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i de regelverk som omgärdar den konventionella handeln och på det sätt den utövas."

Definitionen har arbetats fram av medlemmarna i WFTO (World Fair Trade Organisation), som är en global medlemsorganisation för aktörer som arbetar inom rättvishandelskedjan. Medlemmar inom WFTO inkluderar producenter, grossister, importörer och återförsäljare i över 70 länder. Medlemskap i WFTO innebär att hela organisationen förbinder sig att följa WFTO:s 10 principer för Fair Trade.

Från december 2016 är vi Fair Trade-garanterade. Läs mer om vad det betyder här

De produkter vi importerar kommer antingen från producenter som är medlemmar av WFTO eller certifierade av FLO(Fairtrade Labelling Organization).

Hör före detta ärkebiskop KG Hammars tankar om vår konsumentmakt:

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.
/home/fairtrade/domains/fairtrade.blisscms2.se/public_html