WFTO-Guaranteed

WFTO:s produktmärkning är en unik märkning för livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, accessoarer m.m. Produkter som bär märkningen kan antingen komma från en Fair Trade-producent, en Fair Trade-importör, eller en Fair Trade-återförsäljare som är medlem i World Fair Trade Organization (WFTO). WFTO-märkningen innebär att hela organisationen åtar sig att följa de 10 principerna för Fair Trade. Att principerna följs kontrolleras av WFTO:s Garantisystem (GS). En vara som gått igenom hela handelskedjan, från Fair Trade-producent till Fair Trade-återförsäljare, blir därmed 100 % Fair Trade. Men produkterna kan även säljas direkt på den konventionella marknaden.

Till skillnad från andra märkningar som ofta handlar om en råvara, till exempel kaffebönor, socker eller kakaobönor, innebär WFTOmärkningen att hela organisationen kontrolleras. Det innebär att hela organisationen blir certifierad, alltså exempelvis fabriken där kläderna sys och det finns kriterier för vilket råmaterial som i sin tur används i produktionen. Ofta använder producenter inom WFTO återvunnet material eller inhandlar material lokalt, något som på så sätt också stärker den lokala marknaden.

Kontroller:

WFTO:s Garantisystem (GS) är framtaget för att kontrollera att WFTO:s medlemmar följer de 10 principerna för Fair Trade. Garantisystemet består av tre steg (utöver den medlemsprocess som krävs för att först och främst bli medlem i WFTO), därutöver finns ett utomstående gransknings-system: Fair Trade Accountability Watch.

1. Self-Assessment Report (SAR) SAR är en självutvärderande rapport som genomförs av den granskade WFTO-medlemmen. Rapporten innehåller frågor om arbetsmiljö, antal anställda, medbestämmande, förmåner etc. Rapporten är uppbyggd efter de 10 principerna för Fair Trade och genomförs vart annat år. Är man en lågrisk-organisation genomförs denna revision vart tredje år (efter 2 lyckade revisioner i rad).

2. Peer Visit Peer Visit innebär ett besök av en utomstående person som granskar ens verksamhet utefter Self-Assessment Report. Den granskade WFTOmedlemmen utser själv vem som genomför besöket (som WFTO därefter godkänner) och fungerar som en förberedelse inför den tredje externa revisionen. Peer Visit är även en hjälp för organisationen/företaget att se vilka områden de kan förstärka för att bättre leva upp till de 10 principerna för Fair Trade. Personen som genomför en Peer Visit ska ha kunskap inom Fair Trade och erfarenhet som gör denne lämpad för att genomföra revisionen.

3. Monitoring Audit Den tredje externa revisionen är en kontroll som genomförs av en av WFTO:s utsedda kontrollanter. Kontrollen utförs under några dagar där kontrollanten granskar WFTO-medlemmens verksamhet utefter regler kring om man är producent, importör eller återförsäljare. Först efter att man genomfört dessa tre steg och blivit godkänd har man rätt att använda WFTOmärkningen.

Fair Trade Accountability Watch Fair Trade Accountability Watch är ett granskningssystem som innebär att allmänheten eller andra Fair Trade-aktörer kan höra av sig till WFTO om man misstänker missförhållanden hos en producent, importör eller återförsäljare. När en organisation har misstänkliggjorts genomför WFTO oannonserade stickprov hos medlemmen i fråga.

Sagt om garantisystemet:

”Till skillnad från den konventionella handeln innebär rättvis handel att de mänskliga rättigheterna respekteras, i hela handelskedjan. WFTO har starka kontroller och kan fungera som best practice för företagare och näringsliv. Genom att fler engagerar sig för rättvis handel kan vi säkerställa att kvinnors rättigheter respekteras, som start kan man som konsument och inköpare leta efter WFTO:s produktmärkning.”, säger Pernilla Stamm’ler Jaliff, verksamhetsansvarig på Fair Trade Återförsäljarna.

Läs mer om garantisystemet här

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.
/home/fairtrade/domains/fairtrade.blisscms2.se/public_html